News detail

Ewent energetyczny w Haslinger

18.07.2014 - w lipcu Uttigkofen znalazł się w programie wielu polityków i ekspertów ds. środowiska. Podczas dobrze zorganizowanego Dnia Energii firma pokazała, że nawet przedsiębiorstwa energochłonne w przemyśle metalurgicznym mogą osiągnąć dodatni bilans CO2.

Przedsiębiorca działający w branży budownictwa metalowego, Karl Haslinger polega na własnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Oprócz systemu fotowoltaicznego i różnych środków oszczędności energii elektrycznej (oświetlenie LED, maszyny energooszczędne), system grzewczy na zrębki drzewne z opałem z własnego lasu firmy dostarcza ciepło do malowania proszkowego i ogrzewania budynków firmy. 2 pojazdy elektryczne przyczyniają się również do tego, że nie tylko produkcja CO2 jest neutralna , ale przy prawie 80 tonach CO2 rocznie można zaoszczędzić dodatkowe ilości tego gazu (patrz bilans CO2 2014)

Prasa szczegółowo informowała o tym zdarzeniu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za pozytywny feedback.