Certyfikaty

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001 : 2015

Firma posiada system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i stale rozwija szeroki zakres procesów zarządzania jakością. Potwierdzenie przedstawiono w sprawozdaniu z audytu certyfikacyjnego nr A170651112. Numer rejestracyjny certyfikatu 30502401/6


EN 1090-2:2008 + A1:2011

w najwyższej klasie wykonania EXC4 wg EN 1090-2

proces spawania:

  • 111 - ręczne spawanie łukowe
  • 135 - spawanie MAG elektrodą otuloną pełnym drutem, półmechaniczne
  • 135 - spawanie MAG elektrodą otuloną pełnym drutem, w pełni mechaniczne
  • 141 - spawanie wolframem w gazie obojętnym

Ten certyfikat jest dostępny na życzenie i ważny tylko w połączeniu z naszym numerem zamówienia.


System zarządzania EMAS „Eko-Audyt”

W celu ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej spółka stosuje system zarządzania środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 i sekcją 4 normy EN ISO 14001:2004, regularnie publikuje oświadczenie o środowisku, posiada system zarządzania środowiskowego i oświadczenie o środowisku zweryfikowane przez licencjonowanego, niezależnego inspektora ochrony środowiska, jest zarejestrowana w rejestrze EMAS i dlatego jest uprawniona do używania logo EMAS.


Członek „Bawarskiego Paktu Rodzinnego”

Świadomość rodzinna jest dla nas jedną z wytycznych filozofii naszej firmy. Ważne jest dla nas, aby wspierać naszych pracowników i ich rodziny. Dlatego też w różnych dziedzinach już w przeszłości staraliśmy się dobrze połączyć rodzinę i karierę zawodową. W przyszłości chcielibyśmy umożliwić naszym pracownikom jeszcze lepsze łączenie życia rodzinnego i zawodowego, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej dostosować do tego struktury w naszej firmie.


Uczestnicy Paktu Środowiskowego

Firma wprowadza firmowy system zarządzania środowiskowego zgodnie z EMAS

/>(Rozporządzenie WE w sprawie eko-audytu).

Dalsze informacje: Bawarskie Ministerstwo Środowiska i Ochrony Konsumentów


Certyfikacja WHG

Prace przy instalacjach z cieczami niebezpiecznymi dla wody mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy zgodnie z ustawą o zasobach wodnych (WHG). W związku z tym posiadamy niezbędne kwalifikacje do instalowania, ustawiania, konserwacji, naprawy i czyszczenia instalacji i komponentów instalacji w związku z zastosowaniami związanymi z WHG.

Ten certyfikat jest dostępny na życzenie i obowiązuje tylko w połączeniu z naszym numerem zamówienia.


Partner of STAHL Crane Systems

Od 2009 roku jesteśmy certyfikowanym partnerem międzynarodowego producenta wysokiej jakości technologii dźwigowej.


Certyfikat EN 1090 - Proces ochrony antykorozyjnej malowania proszkowego

Farby proszkowe grupy Haslinger są certyfikowane zgodnie z normami EN 1090-2 (STEEL) i EN 1090-3 (aluminium) przez QIB. Możemy malować Państwa elementy w następujących kategoriach ochrony antykorozyjnej.

  • Materiał: Aluminium Grupa naprężeń IV
  • materiał: stal ocynkowana Grupa naprężeń V (C5-H)
  • materiał: Stal Grupy naprężeń III (C3-H)

Jako jedna z pierwszych firm zajmujących się powlekaniem proszkowym w Niemczech udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie powlekać stal ocynkowaną w najwyższej kategorii ochrony antykorozyjnej C5-H.

Ten certyfikat jest dostępny na życzenie i obowiązuje tylko w połączeniu z naszym numerem zamówienia.


Certyfikat przyznania QIB

Haslinger Dienstleistungen GmbH został przetestowany zgodnie z surowymi przepisami jakościowymi Stowarzyszenia na rzecz Jakości Powłok Przemysłowych (Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung e.V.).

W ten sposób firma zobowiązuje się do spełniania wysokich wymagań jakościowych.

<a href="/fileadmin/Webdata/bilder/gruppe/zertifikate/DL_QIB_bis_311221.png" title="Initiates file download"Certyfikat nadania QIB Ten certyfikat jest dostępny na życzenie i ważny tylko w związku z naszym numerem zamó


Certyfikat KOR

Aby spełnić wytyczne ZTV-ING dotyczące prac w zakresie ochrony antykorozyjnej, nasz kierownik ds. lakierowania proszkowego, pan Thomas Fröhler, ukończył szkolenie w zakresie certyfikatu KOR przed radą szkoleniową w Bundesverband Korrosionsschutz e.V. (Federalny Związek Ochrony Korozji).

Certyfikat KOR


certyfikat OHRIS

OHRIS to koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mająca na celu trwałą i skuteczną poprawę ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z pracą oraz bezpieczeństwa zakładów technicznych. Został on opracowany wspólnie przez bawarski urząd nadzoru handlu i przemysł.

Zgodnie z tą koncepcją grupa firm Haslinger pomyślnie przeszła certyfikację.

Zertifikat Haslinger GmbH Metallbau+Krantechnik

Zertifikat Haslinger Dienstleistungen GmbH

Zertifikat HMR Jacob GmbH Metallwaren